din stiftelseportal

om stiftelseansökan.se

Är du intresserad av att söka stipendium eller bidrag? Här hittar du instruktioner och ansökningsblanketter/-formulär för ett antal stiftelser som vi samarbetar med. Här kan du också läsa mer om varje stiftelse.

Stiftelserna är uppdelade efter ändamålet med stipendiet eller bidraget. Ändamålet kan avse forskning, social hjälpverksamhet eller studerande. Vissa stiftelser har flera ändamål.