din stiftelseportal

Edwin Jordans Stiftelse för Oftalmologisk Forskning

om stiftelsen

Stiftelsen ändamål är att främja vetenskaplig forskning rörande ögonsjukdomen makuladegeneration samt stödja utveckling av nya behandlingsmetoder och framtagande av optiska eller andra hjälpmedel för denna typ av sjukdom.


att ansöka

Ansökan görs på ansökningsblankett nedan senast 16/10 och skickas in i tre exemplar till:

Edwin Jordans Stiftelse för Oftalmologisk Forskning

c/o SEB Private Banking, Stiftelser

106 40 Stockholm